Nová CAS 30 T815 6x6.2

Od soboty 3. dubna 2010 je nová cisterna zařazena v hotovosti.  Zhotovitelem bylo vozidlo hasičům města předáno 27. ledna 2010 a od té doby byl prováděn záběh. Široká veřejnost si mohla hasičskou cisternu prohlédnout 11. února 2010, kdy se na náměstí konalo představení Tatry a tří nových policejních vozidel.

V pátek 19. února 2010 byla profesionálními hasiči v Prudniku představena cisterna Scania. Jedná se o "sesterské" vozidlo naší Tatry, poněvadž obě vozidla byla zakoupena v rámci společného projektu Evropské unie. Tímto jsme otevřeli na tomto webu i fotogalerii Scanie. Podrobné údaje o vozidle přineseme později. Máme již zpracováno první video vozu Scania.


 


V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – Pl 2007 – 2013  od začátku roku 2008 pracovala gmina Prudnik a město Město Albrechtice na projektu "Vytvoření základny přeshraniční spolupráce záchranných služeb". V březnu 2009 mezinárodní komise schválila projekt PL.3.22/1.3.00/08.0 0724, který garantuje Powiat prudnicki s názvem "Utworzenie bazy logistycznej dla transgranicznych działań służb ratowniczych" ve výši 588 559 EUR.  Během léta 2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení pro výrobce hasičských vozidel na dodávku cisterny. Podmínky nadlimitního výběrového řízení splnila pouze domácí firma THT Polička s.r.o.- byla to také jediná podaná nabídka. Zastupitelstvo města na svém zasedání 22. října 2009 schválilo smlouvu na nákup nového hasičského vozidla - cisterny CAS 30 TATRA 815 6x6.2  s firmou THT Polička s.r.o. V našem případě se jedná o shodný podvozek s již postavenými vozy CAS Tatra 6x6 pro SDH v Pečkách a pro podnikové hasiče v povrchovém hnědouhelném dole Bílina.

Na vozidlo, které mají v dolech Bílina, bude namontovaná nástavba s nerezovou nádrží na vodu o objemu 8 500 l a s nerezovou nádrží na pěnidlo o objemu 520 l. Vnější stěny nádrže budou tvořit bok vozidla. Zbytek nástavby bude postaven z hlinikových profilů a plechů. První rolety za kabinou vozidla budou průchozí. V nástavbě vozidla bude umístěno následující vybavení např.: osvětlovací stožár 2 x 500W, elektrocentrála GEKO, plovoucí čerpadlo Kawasaki, motorová pila Husqvarna 372 XP, přetlakový ventilátor Hurikáne, hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas, lánový naviják 12 t, asanační lišta...

Podrobné technické specifikace naší nové CASky, si můžete prostudovat stažením tohoto dokumentu (ve formátu DOC). Tyto naše požadavky rozšířily ustanovení přílohy č.1 vyhlášky č. 35/2007 Sb. (3,9 MB soubor sbírky zákonů ve formátu PDF) o technických podmínkách požární techniky. Celková cena vozidla činila 7 948 tis.Kč a z 90% je spolufinacována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Pro ilustraci nám výrobce vozu, THT Polička, zaslal rozmístění výbavy ve skříních nádstavby. Stahněte si soubor PDF velikosti 750 kB.

Pro informaci o základních rozměrech vozu klikni na plánek.

Pro zobrazení fotogalerie CAS 30 Tatra T815 6x6.2  klikni ZDE

 

Video CAS 30 T815 6x6.2  klikni ZDE

 

Vozidlo je pořízeno v rámci česko-polského projektu "Vytvoření základny přeshraniční spolupráce záchranných služeb".