Informace o nás

Hasiči v Městě Albrechticích mají za sebou kus práce. Na podzim roku 2003 se městu podařilo bezúplatným převodem získat od armády ČR vyřazenou vojenskou techniku. Dvě Tatry 148 v provedení CAPL 15 a CA 17, dvě Pragy V3S ŽPD 2, dva cisternové vleky na pitnou vodu a jeden cisternový vlek na jedenáct kubíků vody.Požární vozidlaTechnika hasičů, která prošla ničivou povodní v roce 1997 byla již ve stavu, kdy nebylo jisté zda dojede k zásahu, či nikoliv. Hasiči se s velkým nasazením pustili do práce a první provozuschopná Tatra 148, byla z původní CAPL 15, kde poměrně jednoduchým zásahem se podařilo získat cisternu s patnácti kubíky vody a výkonným čerpadlem. Druhá Tatra 148 potřebovala stovky hodin práce, ale výsledek je nad očekávání. Ze staré stočtyřicetosmičky bylo demontováno všechno, co bylo potřeba zpět na nový podvozek. Z toho byla demontována vojenská zásobovací nádrž na sedmnáct kubíků. Pak následovala řada změn na podvozku, kde bylo nutné vyměnit převodovku pohonu vodního čerpadla a doplnit připojení pro dofoukávání vzduchu a nabíjení baterií. Požární vozidlo
Původní nádrž prošla důkladnou revizí, nátěry a opět našla své místo na již novém podvozku. Původní opláštění, které bylo již zrezivělé nahradila moderní a nová nástavba vlastní výroby, za kterou se naši hasiči rozhodně nemusí stydět a kde každé místo je účelně využito pro potřebné vybavení. Uplatnění zde našla i výkonná vojenská elektrocentrála, plovoucí čerpadlo, kyslíkové dýchací přístroje a řada dalšího materiálu.
V době, kdy řada obcí hledá cestu k obnovení opotřebePožární vozidloné hasební techniky, se díky obětavosti našich hasičů za minimálních nákladů povedlo zajistit akceschopnost na velmi vysoké úrovni. Možná si někdo vezme příklad a má-li jednotku dobrovolných hasičů na tak dobré úrovni a jsou-li ochotni pro svou čest a dobré jméno odpracovat zadarmo stovky hodin, pak tento návod může posloužit. Přejeme všem stejné výsledky a hodně úspěchů. Tento rok si připomínáme 136. výročí od založení hasičského sboru.