Mladí hasiči 2017

Na jaře 2017 byla obnovena činnost kroužku mladých hasičů. V I. pololetí se mládež zúčastnila těcho akcí:
 
Na podzim byla činnost kroužku mládeže pozastavena z důvodu nezájmu dětí.

Mladí hasiči v roce 2016

Na hasičské soutěži.

 

V sobotu 19. listopadu 2016 se uskutečnila malá hasičská soutěž malých hasičů. Tímto způsobem si naši malí hasiči procvičili znalosti ze soutěžních disciplín hry Plamen. Bohužel celodenní vydatný déšť zapříčinil, že se soutěž konala v garáži zbrojnice.  Byly zřízeny stanoviště pro plnění disciplín požárního útoku, zdravovědy, topografie, práce s mapou, vázání uzlů i hasičské značky. Soutěžilo se i na čas v rozvinutí a smotání hadice s proudnicí. Naše družstvo se stalo vítězem této soutěže. Mladí hasiči, kteří měli zájem, navštívili také stanoviště albrechtické záchranné služby, kde jim službu konající záchranáři poskytli vyčerpávající výklad.  

 

 

Na hasičské soutěži.
V sobotu 19. listopadu 2016 se uskutečnila malá hasičská soutěž malých hasičů. Tímto způsobem si naši malí hasiči procvičili znalosti ze soutěžních disciplín hry Plamen. Bohužel celodenní vydatný déšť zapříčinil, že se soutěž konala v garáži zbrojnice.  Byly zřízeny stanoviště pro plnění disciplín požárního útoku, zdravovědy, topografie, práce s mapou, vázání uzlů i hasičské značky. Soutěžilo se i na čas v rozvinutí a smotání hadice s proudnicí. Naše družstvo se stalo vítězem této soutěže. Mladí hasiči, kteří měli zájem, navštívili také stanoviště albrechtické záchranné služby, kde jim službu konající záchranáři poskytli vyčerpávající výklad.  

Soustředění mladých hasičů

Přes víkend 8. 11. – 10. 11. 2013 se u nás konalo II. soustředění mladých hasičů. Kromě našich dětí, se soustředění zúčastnila družstva hasičů ze Slezských Rudoltic, Třemešné, Osoblahy a Krnova. Celkem tedy přijelo 77 dětí. Přístřeší nám poskytla ZŠ Město Albrechtice, která k tomuto účelu propůjčila svou sportovní halu.

Letošní soustředění jsme začali večerní diskotékou, na které se mohly všechny děti „vyřádit“ dosyta. I přes nepřízeň sobotního počasí se v dešti jednotlivá družstva vydala na pěší výšlap, jehož hlavní náplní bylo plnění nejrůznějších úkolů souvisejících s požárním sportem. Na ty nejúspěšnější čekala sladká odměna. Veliký úspěch sklidilo slaňování z rozhledny, které pro děti připravili instruktoři z jednotky  Krnov - Kostelec. Po návratu zpět do tělocvičny děti hrály nejrůznější míčové hry. Večer pro ně byla připravena kolektivní míčová hra. V neděli po snídani na nás čekal nepříliš oblíbený, ale zato potřebný program – úklid. V 11:00 hodin jsme soustředění ukončili a všichni se rozjeli domů. Doufáme, že se dětem a jejich vedoucím u nás líbilo. Již nyní máme podanou žádost na město o grant, abychom mohli uskutečnit již III. soustředění mladých hasičů. Velké poděkování patří nejen ZŠ Město Albrechtice, městu Město Albrechtice, paní Anně Křištofové, paní Věře Hlaváčkové, paní Věře Platošové, slečně Věře Platošové, paní Emílii Křištofové, paní Šárce Křištofové, slečně Andrejce Petržílkové, Adi Jurčíkové, Anežce Synkové, ale také všem členům našeho SDH, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu celého soustředění. V neposlední řadě bych chtěl také poděkovat všem instruktorům a vedoucím, kteří nám byli celý víkend nápomocni. Sponzorským darem nás podpořila také prodejna Večerka paní Venduly Adamčíkové.

Soustředění se uskutečnilo za finanční podpory města Města Albrechtic. 

Jakub Křištof


 Závod požárnické všestrannosti

 
Jako každý rok se naše družstvo zúčastnilo závodu požární všestrannosti. Letošní ročník se konal v sobotu 5. října 2013 ve Starých Heřminovech. Na soutěži naše město reprezentovalo celkem deset mládežníků ve dvou družstvech (mladší a starší). Přestože pro některé z nich to byla premiéra v dresech albrechtických hasičů, zhostili se svého úkolu na jedničku, a v konkurenci více než dvaceti družstev obsadili 14. místo (mladší) a 7. místo (starší).
Našim mladým hasičům přeji hodně úspěchů i v dalších soutěžích.
 
JK

Memoriál Petra Šolce

7. ročník Memoriálu Petra Šolce uspořádala naše jednotka v sobotu 17. září 2013. Vzhledem k deštivému počasí se soutěž konala před hasičskou zbrojnicí, poněvadž garáž sloužila jako zázemí pro organizátory i pro všechna soutěžní družstva.