Rok 2014

Pestrý únorový sobotní večer

V sobotu 1. února 2014 v 18:00 hodin se u nás v hasičské zbrojnici setkali představitelé měst a obcí z Albrechtického okrsku, aby naplánovali průběh letošního roku. Hosty valné hromady byly také zástupci SHČMS okresu Bruntál. Na této schůzi byly dojednány termíny soutěží. Okrsková soutěž, kterou tradičně pořádáme společně s Osoblažským okrskem, proběhne 3. května 2014 ve Vraclávku. 
Pro náš, již 7. ročník memoriálu Petra Šolce byla v kalendáři soutěží vyčleněna sobota 13. září 2014.
 
Krátce po skončení valné hromady byla naše jednotka vyslána k technické pomoci - nad silnici mezi Žárami a Českou Vsí byly nebezpečně vyvrácené stromy.
Od 20:00 hodin dva členové jednotky vykonávali požární dozor na VIII společenském plesu, který pořádala ZŠ Město Albrechtice.