První výjezd v roce 2010

06.01.2010 19:34

Na Tři krále - 6. ledna 2010 v 15:43 hodin byla naše jednotka povolána na uhašení sklolaminátového kontejneru na tříděný odpad (papír), který neznámá osoba zapálila u bytových domů č. 19 a 21 na ulici Nádražní v Městě Albrechticích. Kontejner byl velmi rychle zaplaven vodou a tím doško k uhašení ohniska hoření uvnitř kontejneru. Jednotka se vrátila na základnu po 30 minutách.

—————

Zpět